Sportplatz Breinig, S.V. BreinigSportplatz Breinig, S.V. Breinig
Schützheide
52223 Stolberg